نخستین استارتاپ الگوسازی در جهان

yadegaritv
نخستین استارتاپ الگوسازی در جهان

الگوسازی از زندگی و کسب و کار افراد موفق

برترین برنامه های آموزشی

کارآفرینی در پنج دقیقه

رایگان

فرمول موفقیت نهایی در ایران

فرمول موفقیت نهایی

کیمیاگر

کیمیاگر

کتاب های صوتی

کتاب های صوتی

جدیدترین برنامه های آموزشی

کتاب های صوتی

کتاب های صوتی

کیمیاگر

کیمیاگر

فرمول موفقیت نهایی در ایران

فرمول موفقیت نهایی

کارآفرینی در پنج دقیقه

رایگان

دکتر رضا یادگاری

از اينكه زندگيتان به پايان برسد نهراسيد، از آن بترسيد كه زندگي را هيچگاه آغاز نكنيد. سالهاست كه بسياري از هموطنان ما بدون داشتن هيچ الگو و مربي در كسب و كار، مدام در حال آزمون و خطا هستند. اپ يادگاری تنها مرجع معتبر ملي است كه به پشتوانه درسهايي كه از كارآفرينان، مديران و بزرگان اقتصاد ايران جمع آوري نموده است، تمام آنچه كه شما براي پيشرفت در مشاغل دولتي و خصوصي، ارتقاء شغلي، و مهارتهاي زندگي و شناخت استعداد به آن نياز داريد، به صورت كاملا علمي و حرفه اي جمع آوري نموده است. زندگي كوتاه تر از آن است كه آن را به بازي بگيريد، پس بياموزيد، اجرا كنيد و لذت ببريد.