دوره ها

برنامه های آینده

برنامه های جدید وب سایت یادگاری ...
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
تومان

تعاونگران برتر ایران

مجموعه برنامه تعاونگران بزرگ ایران به بررسی شرایط تعاونگران و مدیران تعاونی های بزرگ ایران ، آموزش اصول و مبانی راه اندازی تعاونی ها می پردازد
سطح مبتدی
دوره حضوری
تومان

کارآفرینی در پنج دقیقه

مجموعه برنامه کارآفرینی در پنج دقیقه به برسی سریع و اجمالی زندگینامه و عوامل موفقیت کارآفرینان بزرگ ایران می پردازد
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
تومان

کتاب صوتی

مجموعه کتاب های صوتی زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایرانی
سطح پیشرفته
دوره حضوری
تومان

کیمیاگر

مجموعه برنامه کیمیاگر گفتگو و بحث درباره مسیر فعالیت کسب و کارهای موفق ایران
سطح نیم حرفه ای
دوره غیرحضوری
تومان

مجموعه برنامه فرمول موفقیت نهایی

برنامه فرمول موفقیت نهایی به بررسی موشکافانه و دقیق زندگی نامه کارآفرینان بزرگ ایرانی و اشاره به دلایل موفقیت آنها می پردازد
سطح متوسطه
دوره وبیناری
تومان