اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

1762 کاربر
576 برنامه آموزشی

دوره های جدید

کارآفرینی در پنج دقیقه

مجموعه برنامه کارآفرینی در پنج دقیقه به برسی سریع و اجمالی زندگینامه و عوامل موفقیت کارآفرینان بزرگ ایران می پردازد
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
تومان

تعاونگران برتر ایران

مجموعه برنامه تعاونگران بزرگ ایران به بررسی شرایط تعاونگران و مدیران تعاونی های بزرگ ایران ، آموزش اصول و مبانی راه اندازی تعاونی ها می پردازد
سطح مبتدی
دوره حضوری
تومان

مجموعه برنامه فرمول موفقیت نهایی

برنامه فرمول موفقیت نهایی به بررسی موشکافانه و دقیق زندگی نامه کارآفرینان بزرگ ایرانی و اشاره به دلایل موفقیت آنها می پردازد
سطح متوسطه
دوره وبیناری
تومان

کیمیاگر

مجموعه برنامه کیمیاگر گفتگو و بحث درباره مسیر فعالیت کسب و کارهای موفق ایران
سطح نیم حرفه ای
دوره غیرحضوری
تومان

کتاب صوتی

مجموعه کتاب های صوتی زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایرانی
سطح پیشرفته
دوره حضوری
تومان

برنامه های آینده

برنامه های جدید وب سایت یادگاری ...
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
تومان
تمامی دوره ها

best essay writing service